راهنمای نصب سرویس دسک در ماشین لینوکسی بدون GUI

راهنمای نصب سرویس دسک در ماشین لینوکسی بدون GUI

  1. فایل ManageEngine_ServiceDesk_Plus.bin را دانلود کنید.
  2. برای اجرای فایل‌های از نوع .bin باید مجوز اجرا داشته باشید. دستور زیر را در پنجره فرمان وارد کنید:

#chmod +xManageEngine_ServiceDesk_Plus_x_Linux.bin

  1. فایل .bin را اجرا کنید.

./ManageEngine_ServiceDesk_Plus.bin – -console

  1. از دستورالعمل‌هایی که بر روی صفحه نمایش داده می‌شود پیروی کنید تا نصب ادامه یابد.

 

نصب سرویس دسک پلاس به صورت یک سرویس لینوکس

  1. فایل servicedesk.txt را از اینجا دانلود کنید.
  2. servicedesk.txt را به /etc/init.d/ کپی کنید.

# cp servicedesk.txt /etc/init.d/servicedesk

  1. فایل servicedesk را ویرایش کنید و متغیر MDIR را تغییر دهید. MDIR مربوط به پوشه /bin است. معمولا، اگر سرویس دسک پلاس را به عنوان ی کاربر میهمان نصب کرده باشید، MDIR به شکل زیر خواهد بود:

MDIR=/home/guest/ManageEngine/ServiceDesk/bin

توجه: برای ویرایش فایل servicedesk این عبارت را تایپ کنید: #vi servicedesk.txt

  1. مجوزهای قابل اجرا را برای اسکریپ شروع servicdesk صادر کنید.

# chmod 755 /etc/init.d/servicedesk

  1. یک فایل خالی در /var/log برای ثبت اطلاعات و وقایع ایجاد کنید:

# touch /var/log/servicedesk-plus.log

  1. از دستور chkconfig به منظور اضافه کردن اسکریپ به صورت یک پراسس در استارت آپ استفاده کنید:

# chkconfig –add servicedesk

 

error: نیازی به کپی نیست همه چیز در دیدرس شماست