گزارشات تحلیلی

در بخش گزارشات تحلیلی، آنالیزی خواهیم داشت ساختار ارایه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانهایی که توسط مدانت به سرویس دسک پلاس مجهز شده اند:

  • بررسی وضعیت سازمان پیش از استفاده از سرویس دسک پلاس
  • بررسی ماژولها و امکانات استفاده شده
  • بررسی وضعیت سازمان پس از استفاده از سرویس دسک پلاس
  • رضایتمندی از سرویس دسک پلاس

 

 

error: نیازی به کپی نیست همه چیز در دیدرس شماست