ژانویه 21, 2021

شناسایی حوادث تکراری

بدانید که:یکی از مهمترین وظایف کارکنان ارایه‌ی خدمت، تشخیص خرابی‌های تکراری است. این تشخیص درست، کمک بسیار زیادی در شناسایی مشکلات می‌کند. مدیریت مشکل، یک تمرین […]
ژانویه 19, 2021

قابلیت تغییر در ITIL4

بدانید که: چیزی که در ITIL4 و اندکی پس از انتشار، نویسندگان آن را به چالش وا داشت تغییر نامگذاری فرایند مدیریت تغییر به تمرین “کنترل […]
ژانویه 18, 2021

مدیریت ریسک در ITIL

بدانید که:برخی از مدیران در پی این هستند که بدانند مدیریت ریسک در کجای ITIL قراردارد. باید اذعان کرد که مدیریت ریسک در لیست تمرینات رسمی […]
ژانویه 18, 2021

مدیریت تغییر در ITIL

بدانید که: سرعت تغییرات نباید آنقدر زیاد باشد که هر چیزی پیش از آنکه استقرار پیدا کند، کنار گذاشته شود! مدیریت تغییر قادر است به مدیریت […]
ژانویه 18, 2021

مدیریت مشکل در ITIL

بدانید که: یکی از مهمترین وظایف کارکنان ارایه‌ی خدمت، تشخیص خرابی‌های تکراری است. این تشخیص درست، کمک بسیار زیادی در شناسایی مشکلات می‌کند. مدیریت مشکل، یک […]
error: نیازی به کپی نیست همه چیز در دیدرس شماست