ارتقای سرویس پک

ارتقای سرویس پک در ویندوز

ارتقای سرویس پک در لینوکس

اعمال پچ از کنسول یا خط فرمان

error: نیازی به کپی نیست همه چیز در دیدرس شماست