نمونه سوالات آزمون ITIL

۱٫ ریاست هیات مشاورین تغییر برعهده چه کسی است؟

 • ثبت کننده تغییر
 • مجری تغییر
 • مدیر تغییر
 • مدیر سرویس دسک

۲٫ کدامیک از تمرینات زیر مدیریت بازخورد، پیشنهادات و انتقادات کاربران را پشتیبانی می‌کند؟

 • مدیریت حادثه
 • مدیریت درخواست خدمات
 • مدیریت مشکل
 • مدیریت تغییر

۳٫ کدامیک از موارد زیر مربوط به سیاست‌گذاری و خط‌مشی سازمانی است؟

 • مدیریت استراتژی
 • مدیریت ظرفیت
 • حاکمیت فناوری اطلاعات
 • مدیریت امنیت

۴٫ بهترین راه برای کاهش نرخ خرابی‌های اعلام شده توسط کاربران کدام است؟

 • ساخت پایگاه دانش
 • آموزش به کاربران
 • شناسایی و حل مشکل
 • تحویل تجهیزات نوین به کاربران

۵٫ وظیفه‌ی تعیین اولویت یک درخواست برعهده‌ی چه کسی است؟

 • کاربر
 • کارشناس ارایه‌ی خدمت
 • مدیر سرویس دسک
 • ماتریس اولویت سیستم

۶٫ تایید نهایی برای اجرای یک تغییر در دست کیست؟

 • هیات مشاورین تغییر
 • مجری تغییر
 • مدیر تغییر
 • مالک تغییر

۷٫ تجزیه و تحلیل علت ریشه‌ای مربوط به کدامیک از تمرینات زیر است؟

 • مدیریت رویداد
 • مدیریت حادثه
 • مدیریت مشکل
 • مدیریت تغییر

۸٫ کدامیک از جملات زیر صحیح است؟

 • تمام CI-ها، دارایی هستند.
 • تمام دارایی‌ها، CI هستند.
 • هیچ دارایی، CI محسوب نمی‌شود.
 • هیچ CI، دارایی محسوب نمی‌شود.

۹٫ پشتیبان مدیریت تغییر کدامیک از تمرینات زیر است؟

 • مدیریت نشر
 • مدیریت مشکل
 • مدیریت ظرفیت
 • مدیریت پروژه

۱۰٫ بازگردانی سرویس به حالت عادی و نرمال در کدامیک از تمرینات زیر قرار دارد!؟

 • سرویس دسک
 • مدیریت مشکل
 • مدیریت حادثه
 • مدیریت تغییر

error: نیازی به کپی نیست همه چیز در دیدرس شماست