تمرین مدیریت در دسترس‌پذیری در  ITIL4

از آنجایی که کسب‌وکارها برای هدایت عملیات خود به فناوری تکیه می‌کنند، نمی‌توان اهمیت حفظ سطح بالایی از دسترسی به سیستم‌ها و خدمات فناوری اطلاعات را نادیده گرفت. زمان از کار افتادن، توقف سرویس و یا Downtime می‌تواند پرهزینه باشد و منجر به از دست رفتن درآمد، کاهش بهره وری و آسیب به اعتبار یک شرکت شود. به همین دلیل است که مدیریت دسترسی بخش مهمی از چارچوب کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات (ITIL) است. در این مقاله، من نقش مدیریت دسترس‌پذیری در ITIL4، تفاوت‌های کلیدی بین ITIL4 و ITIL v3، مزایای پیاده‌سازی مدیریت دسترس‌پذیری، فرآیندها و فعالیت‌های درگیر، معیارها و KPI ها، بهترین شیوه‌ها، ابزارها و نرم‌افزارها، و آموزش و آموزش را بررسی خواهم کرد. صدور گواهینامه

مقدمه‌ای بر مدیریت در دسترس‌پذیری  Availability Management

مدیریت در دسترس‌پذیری یکی از تمرینات ITIL4 است که تضمین می‌کند خدمات فناوری اطلاعات برای دستیابی به اهداف مورد توافق سطح خدمات در دسترس هستند. این تمرین مسئول تعریف، تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، اندازه گیری و بهبود در دسترس‌پذیری خدمات فناوری اطلاعات است. هدف مدیریت در دسترس‌پذیری این است که اطمینان حاصل شود که خدمات فناوری اطلاعات ارائه شده همیشه در دسترس، قابل اعتماد هستند و نیازهای کسب و کار را برآورده می‌کنند. این شامل شناسایی و تجزیه و تحلیل خطرات احتمالی در دسترس‌پذیری، اجرای اقدامات برای کاهش این خطرات، و نظارت و گزارش در مورد در دسترس‌پذیری خدمات فناوری اطلاعات است.

نقش مدیریت در دسترس‌پذیری در ITIL4

مدیریت در دسترس‌پذیری جزء مهم چارچوب ITIL4 است. مسئول اطمینان از در دسترس‌پذیری خدمات فناوری اطلاعات برای دستیابی به اهداف مورد توافق سطح خدمات است. نقش مدیریت دسترس پذیری در ITIL4 این است که اطمینان حاصل کند که خدمات فناوری اطلاعات ارائه شده همیشه در دسترس، قابل اعتماد بوده و نیازهای تجاری را برآورده می‌کند. این شامل شناسایی و تجزیه و تحلیل خطرات احتمالی در دسترس‌پذیری، اجرای اقدامات برای کاهش این خطرات، و نظارت و گزارش در مورد در دسترس‌پذیری خدمات فناوری اطلاعات است.

تفاوت‌های کلیدی بین مدیریت در دسترس‌پذیری در ITIL4 و ITIL v3

یکی از تفاوت‌های کلیدی بین مدیریت در دسترس‌پذیری در ITIL4 و ITIL v3 تغییر به سمت یک رویکرد جامع‌تر است. در ITIL نسخه ۳، مدیریت دسترس‌پذیری عمدتاً بر جنبه‌های فنی حفظ در دسترس‌پذیری متمرکز بود. از سوی دیگر، ITIL4 با در نظر گرفتن در دسترس‌پذیری در کل زنجیره ارزش خدمات، دید جامع‌تری دارد. تمرکز فقط بر روی اجزای فنی خدمات فناوری اطلاعات نیست، بلکه بر روی افراد، فرآیندها و شرکایی که به ارائه خدمات کمک می‌کنند نیز توجه می‌شود.

یکی دیگر از تفاوت‌های کلیدی، ادغام فناوری‌ها و شیوه‌های جدید در مدیریت دسترسی است. ITIL4 شامل فناوری‌های جدیدی مانند محاسبات ابری، مجازی‌سازی و اتوماسیون است که به رویکردهای جدیدی برای اطمینان از در دسترس‌پذیری نیاز دارد. ITIL4 همچنین تاکید بیشتری بر اقدامات پیشگیرانه، مانند نظارت و تجزیه و تحلیل پیش بینی، برای شناسایی و کاهش خطرات احتمالی در دسترس‌پذیری قبل از اینکه باعث خرابی شود، دارد.

تمرین مدیریت در دستر‌پذیری در ITIL4 را از اینجا بخوانید

مزایای پیاده سازی مدیریت دسترسی در ITIL4

پیاده‌سازی مدیریت دسترسی در ITIL4 می‌تواند طیف گسترده‌ای از مزایای را برای کسب‌وکارها فراهم کند، از جمله:

 • افزایش زمان کار و در دسترس‌پذیری خدمات فناوری اطلاعات
 • کاهش زمان خرابی و هزینه‌های مرتبط
 • بهبود رضایت و وفاداری مشتری
 • افزایش شهرت و تصویر برند
 • همسویی بهتر خدمات فناوری اطلاعات با نیازهای تجاری
 • بهبود تصمیم‌گیری از طریق داده‌ها و بینش‌های در دسترس بهتر

فرآیندها و فعالیت‌های مدیریت در دسترس‌پذیری

مدیریت در دسترس‌پذیری در ITIL4 شامل تعدادی فرآیند و فعالیت است، از جمله:

 • برنامه ریزی در دسترس‌پذیری: این فرآیند شامل شناسایی الزامات در دسترس‌پذیری خدمات فناوری اطلاعات و تعیین اهداف در دسترس‌پذیری است. همچنین شامل تدوین برنامه‌ای برای دستیابی به آن اهداف است.
 • نظارت بر در دسترس‌پذیری: این فرآیند شامل نظارت بر در دسترس‌پذیری خدمات فناوری اطلاعات و شناسایی مسائل احتمالی در دسترس‌پذیری است. همچنین شامل گزارش در مورد سطوح و روند در دسترس‌پذیری است.
 • تجزیه و تحلیل در دسترس‌پذیری: این فرآیند شامل تجزیه و تحلیل داده‌های موجود برای شناسایی روندها و الگوها است. همچنین شامل شناسایی خطرات احتمالی در دسترس‌پذیری و توسعه طرح‌هایی برای کاهش این خطرات می‌شود.
 • بهبود در دسترس‌پذیری: این فرآیند شامل اجرای اقداماتی برای بهبود در دسترس‌پذیری خدمات فناوری اطلاعات است. ممکن است شامل اجرای فناوری‌های جدید، بهبود فرآیندها یا آموزش کارکنان باشد.

معیارهای مدیریت در دسترس‌پذیری و KPI ها

معیارها و KPI ها ابزارهای مهمی برای سنجش اثربخشی مدیریت دسترسی هستند. برخی از معیارها و KPI های کلیدی برای مدیریت در دسترس‌پذیری عبارتند از:

در دسترس‌پذیری: درصد زمانی را که خدمات فناوری اطلاعات در دسترس کاربران قرار می‌گیرد را اندازه گیری می‌کند.

Mean Time Between Failures (MTBF) میانگین زمان بین خرابی اجزای IT را اندازه گیری می‌کند.

Mean Time To Repair (MTTR) میانگین زمان لازم برای تعمیر قطعات IT پس از خرابی را اندازه گیری می‌کند.

Recovery Time Objective (RTO) این حداکثر را اندازه می‌گیرد

m  مقدار زمان مجاز برای بازیابی خدمات فناوری اطلاعات پس از خرابی.

بهترین روش‌ها برای بهبود مدیریت دسترسی در ITIL4

برای بهبود اثربخشی مدیریت دسترس‌پذیری در ITIL4، کسب‌وکارها باید از بهترین شیوه‌های زیر پیروی کنند:

 • همسو کردن اهداف در دسترس‌پذیری با نیازهای کسب و کار
 • اجرای اقدامات پیشگیرانه برای شناسایی و کاهش خطرات احتمالی در دسترس‌پذیری
 • به طور منظم برنامه‌ها و اهداف در دسترس را بررسی و به روز می‌کند
 • حصول اطمینان از اینکه کارکنان در فرآیندها و ابزارهای مدیریت دسترسی آموزش دیده‌اند
 • استفاده از ابزارهای اتوماسیون و نظارت برای بهبود در دسترس‌پذیری و کاهش زمان خرابی

ابزارها و نرم افزارهای مدیریت در دسترس‌پذیری

تعدادی ابزار و راه حل نرم افزاری برای پشتیبانی از مدیریت دسترسی در ITIL4 وجود دارد. برخی از ابزارها و نرم افزارهای کلیدی عبارتند از:

 1. نرم افزار مدیریت در دسترس‌پذیری: این نرم افزار ابزارهایی را برای برنامه ریزی، نظارت و تجزیه و تحلیل داده‌های در دسترس‌پذیری ارائه می‌دهد.
 2. ابزارهای مانیتورینگ و مدیریت: این ابزارها نظارت در زمان واقعی خدمات و اجزای فناوری اطلاعات را همراه با هشدارها و اعلان‌ها برای مشکلات احتمالی ارائه می‌کنند.
 3. ابزارهای اتوماسیون: این ابزارها وظایف روتین را خودکار می‌کنند و خطر خطای انسانی را کاهش می‌دهند و دسترسی را بهبود می‌بخشند.

آموزش مدیریت در دسترس‌پذیری و صدور گواهینامه

برای اطمینان از اینکه کارکنان به دانش و مهارت‌های مورد نیاز برای مدیریت مؤثر دسترسی در ITIL4 مجهز هستند، آموزش و صدور گواهینامه ضروری است. برخی از گزینه‌های کلیدی آموزش و صدور گواهینامه برای مدیریت در دسترس‌پذیری در ITIL4 عبارتند از:

ITIL4 Foundation این یک نمای کلی از چارچوب ITIL4، از جمله مدیریت در دسترس‌پذیری را ارائه می‌دهد.

ITIL4 Managing Professional  این آموزش عمیق‌تری در مورد فرآیندهای ITIL4 از جمله مدیریت در دسترس‌پذیری ارائه می‌دهد.

ITIL4 Strategic Leader این آموزش در مورد مدیریت استراتژیک خدمات فناوری اطلاعات، از جمله مدیریت دسترسی، ارائه می‌دهد.

نتیجه نهایی

مدیریت در دسترس‌پذیری یکی از اجزای حیاتی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات است که تضمین می‌کند خدمات فناوری اطلاعات همیشه در دسترس، قابل اعتماد بوده و نیازهای کسب و کار را برآورده می‌کند. ITIL4 چارچوب جامعی را برای پیاده سازی مدیریت دسترس پذیری ارائه می‌دهد، با نگاهی کل نگر که در دسترس‌پذیری را در کل زنجیره ارزش خدمات در نظر می‌گیرد. کسب‌وکارها با پیروی از بهترین شیوه‌ها، استفاده از ابزارها و نرم‌افزارهای مناسب و سرمایه‌گذاری در آموزش و صدور گواهینامه، می‌توانند زمان کار را به حداکثر برسانند و خطر خرابی را به حداقل برسانند، رضایت مشتری را بهبود بخشند و شهرت خود را افزایش دهند.

مدانت
مدانت
شرکت‌ مدانت از برندهای محبوب فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌ی آموزش، پیاده‌سازی و عرضه ابزار ITIL، تجارت آنلاین، تحول دیجیتال و ارایه‌‌کننده‌ی محصولات مدیریتی تحت‌وب در ایران است. این مقاله‌ی آموزشی منحصراً مربوط به مدانت بوده و برای نخستین بار توسط این شرکت برای شما تولید و منتشر شده.
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

حل معادله *

1 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
trackback

[…] تدر دسترس بودن خدمات یعنی: بر پایه‌ی نیاز کاروکسب، دارایی‌های خدماتی (اجزا)، قابلی‌های سرویس‌دهی تأمین کننده، قابلیت اطمینان سرویس، اثربخشی و کارایی شیوه‌ها و طراحی خدمات در دسترس باشند. در دسترس بودن به معنای «در صورت نیاز در دسترس باشد!».برای مثال، نیاز به در دسترس بودن خدمات یک بانک از ساعت ۹:۰۰ صبح تا ۳:۰۰ بعد از ظهر است. در این بازه‌ی زمانی، در دسترس بودن خدمات این بانک باید ۱۰۰٪ باشد. این در دسترس بودن تنها در صورتی امکانپذیر است که برنامه‌ها، سیستم‌های کامپیوتری، محل بانک، افراد، برق و غیره بدون هیچ گونه اختلال یا تخریب در دسترس باشند. بنابراین، سازمان باید الزامات در دسترس بودن خدمات را درک کند (در ابتدا)، و بر این اساس خدمات باید تعریف، طراحی و به کار گرفته شوند. برای این کار اقدامات زیر پیشنهاد میشود:·         بحث، مذاکره، ایجاد و توافق در مورد در دسترس بودن اهدافی که قابل دستیابی هستند.·         تعریف و طراحی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و برنامه‌های نرم‌افزاری که بتوانند سطوح دسترسی مورد نیاز را ارائه دهند.·         شناسایی و جمع‌آوری داده‌هایی که برای اندازه‌گیری در دسترس بودن مانند تعداد حوادث رخ داده، زمان صرف شده که برای بازیابی خدمات و غیره مورد نیاز است.·         فعال کردن نظارت مستمر برای ارزیابی مستمر، تجزیه و تحلیل در دسترس بودن خدمات و اجزای خدمات.·         اندازه‌گیری و گزارش‌دهی مستمر.·         شناسایی و بهبود در دسترس بودن خدمات به طور مداوم. مقاله مرتبط را حتما بخوانید. […]

error: نیازی به کپی نیست همه چیز در دیدرس شماست
1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x