حاکمیت فناوری اطلاعات پلی بین فناوری اطلاعات و کاروکسب

چیزهایی که در ITIL4 ارائه شده اکنون خوشایند تمام افراد با تخصص‌ها و نیازهای آنان در حوزه‌های DevOps, Lean, Agile و حاکمیت فناوری اطلاعات و یا طرفداران Cobit هم هست. بعبارتی ITIL4 یک سطح کاملتری از بلوغ است و توانسته پاسخگوی سایر فعالین حوزه‌های مختلف باشد که پیش از این در برابر ITIL جبهه می‌گرفتند.

اما اکنون این چارچوب محبوب به نقطه‌ای رسیده که با بهره‌گیری از حاکمیت هم قادرست پلی باشد بین فناوری اطلاعات و کل کاروکسب.

حکمرانی در ITIL4 شامل ارزیابی، هدایت و نظارت بر فعالیت‌هایی است که هدف نهایی آن این است که اطمینان حاصل کند آیا زنجیره ارزش خدمات و تمرینات سازمان به خوبی در راستای اهداف تجاری تعیین‌شده عمل می‌کنند، یا نه؟

 در سیستم ارزش خدمات ITIL 4، هفت اصل راهنما عناصر کلیدی برای حمایت از حاکمیت هستند. هر سازمانی می‌تواند اصول راهنما را بررسی کند و تصمیم بگیرد که کدام یک در سازمانش کار می‌کند و چگونه آنها را به کار می‌گیرد.

به عنوان مثال، اصل “تمرکز بر ارزش” به ایجاد این که رویکرد حاکمیت یک سازمان ارزش محور، کمک خواهد کرد. این یعنی هر زمان که یک فرایند یا محدودیت جدید مورد بحث قرار می‌گیرد، باید چگونگی استخراج ارزش از آن مشخص شود.؟

حاکمیت فناوری اطلاعات به چارچوب و فرایندهایی اشاره دارد که اطمینان حاصل می‌کند سرمایه گذاری‌های فناوری اطلاعات، منابع و استراتژی‌ها با اهداف کلی یک سازمان هماهنگ هستند. این به عنوان یک پل عمل می‌کند و دنیای تکنولوژی را با اهداف تجاری گسترده‌تر متصل می‌کند. با اجرای تمرینات حاکمیت قوی فناوری اطلاعات، سازمان‌ها می‌توانند عملیات فناوری اطلاعات را بهینه سازی کنند، تصمیم گیری را افزایش دهند و خطرات را کاهش دهند.

اهمیت هماهنگی IT با اهداف کاروکسب

در عصر دیجیتال امروز، تکنولوژی نقش مهمی در دستیابی به موفقیت کاروکسب دارد.

حاکمیت فناوری اطلاعات نیز تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاری‌های فناوری و ابتکارات به طور مستقیم با اهداف سازمان هماهنگ است. به عنوان مثال، یک شرکت خرده فروشی را با هدف افزایش تجربه مشتری با اجرای یک پلتفرم خرید آنلاین در نظر بگیرید. حاکمیت مؤثر فناوری اطلاعات تضمین می‌کند که زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، اقدامات امنیتی و سیستم‌های پشتیبانی مشتری همه با این هدف هماهنگ هستند و در نتیجه یک تجربه خرید ‌آنلاین یکپارچه برای مشتریان ایجاد می‌شود.

مؤلفه‌های کلیدی مدیریت و حاکمیت در فناوری اطلاعات

برای دستیابی به هماهنگی بین اهداف فناوری اطلاعات و کاروکسب، حاکمیت فناوری اطلاعات شامل چندین جزء کلیدی است، از جمله:

الف) نقش‌ها و مسئولیت‌های واضح: تعریف واضح نقش‌ها و مسئولیت‌های فناوری اطلاعات و ذینفعان کاروکسب به ایجاد پاسخگویی و همکاری مؤثر کمک می‌کند. به عنوان مثال، یک مدیر فناوری ممکن است مسئول نظارت بر اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات باشد، در حالی که رهبران کاروکسب در مورد اهداف استراتژیک و اولویت بندی ابتکارات ارائه می‌دهند.

ب) سیاست‌ها و فرایندها: چارچوب‌های حاکمیت فناوری اطلاعات، مانند COBIT (جهت اهداف کنترل اطلاعات و فناوری‌های مرتبط) و ITIL (کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات)، دستورالعمل‌هایی را برای ایجاد سیاست‌ها و فرایندهایی که فعالیت‌های فناوری اطلاعات را با اهداف کاروکسب هماهنگ می‌کنند، ارائه می‌دهند. این چارچوب‌ها رویکردهای ساختاری را برای مدیریت خطرات، اطمینان از انطباق و بهینه سازی ارائه خدمات فناوری اطلاعات ارائه می‌دهند.

ایجاد ساختارهای حاکمیتی فناوری اطلاعات

سازمان‌ها می‌توانند ساختارهای مختلف حاکمیتی را بر اساس نیازهای خاص و فرهنگ سازمانی خود اتخاذ کنند. به عنوان مثال:

الف) حاکمیت متمرکز: در این مدل، اقتدار تصمیم گیری با یک نهاد حاکم مرکزی، اغلب یک کمیته راهبری فناوری اطلاعات یا یک CIO (مدیر ارشد اطلاعات) نهفته است. این ساختار یک رویکرد متمرکز برای هماهنگی فناوری اطلاعات با اهداف کاروکسب، اطمینان از ثبات و هماهنگی در سراسر سازمان فراهم می‌کند.

ب) حاکمیت غیر متمرکز: در یک مدل غیر متمرکز، اقتدار تصمیم گیری در واحدهای تجاری یا ادارات مختلف توزیع می‌شود. این ساختار به واحدهای تجاری اجازه می‌دهد تا استقلال بیشتری در هماهنگی فناوری اطلاعات با اهداف خاص خود داشته باشند و چابکی و سفارشی سازی را ترویج کنند.

مزایای حکمرانی مؤثر فناوری اطلاعات

اجرای حاکمیت مؤثر فناوری اطلاعات مزایای متعددی را ارائه می‌دهد، مانند:

الف) بهبود تصمیم گیری: با هماهنگی فناوری اطلاعات با اهداف کاروکسب، حاکمیت فناوری اطلاعات تصمیم گیرندگان را با اطلاعات و بینش‌های لازم برای انتخاب اگاهانه فراهم می‌کند. به عنوان مثال، یک چارچوب جامع حاکمیت فناوری اطلاعات می‌تواند به اولویت بندی پروژه‌های فناوری اطلاعات بر اساس تأثیر انها بر اهداف کاروکسب کمک کند و تخصیص منابع بهینه را تضمین کند.

ب) مدیریت ریسک و انطباق: چارچوب‌های حاکمیت فناوری اطلاعات شامل تمرینات مدیریت ریسک است که سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا خطرات بالقوه مرتبط با فناوری اطلاعات را شناسایی و کاهش دهند. علاوه بر این، با هماهنگ کردن فعالیت‌های فناوری اطلاعات با الزامات نظارتی، حاکمیت فناوری اطلاعات انطباق با استانداردها و مقررات صنعت را تضمین می‌کند و قرار گرفتن در معرض خطرات قانونی و مالی سازمان را کاهش می‌دهد.

شاخص‌های کلیدی عملکرد (KpIs) برای مدیریت فناوری اطلاعات

پیگیری و اندازه گیری اثربخشی حاکمیت IT بسیار مهم است. برخی از KPI های مربوطه عبارتند از:

تراز نسبی: این متریک درجه هم ترازی بین سرمایه گذاری‌های فناوری اطلاعات و اهداف کاروکسب را اندازه گیری می‌کند. این درصد پروژه‌های فناوری اطلاعات را که به طور مستقیم به اهداف استراتژیک سازمان کمک می‌کند، ارزیابی می‌کند.

ب) میزان انطباق: این KPI نشان دهنده پایبندی سازمان به مقررات مربوطه و استانداردهای صنعتی است. این درصد فعالیت‌ها و فرایندهای فناوری اطلاعات را که مطابق با الزامات قانونی است، اندازه گیری می‌کند و اطمینان حاصل می‌کند که سازمان در مرزهای قانونی عمل می‌کند و خطرات را به حداقل می‌رساند.

بیایید نگاهی به یک مثال در دنیای واقعی برای درک تأثیر مدیریت مؤثر فناوری اطلاعات داشته باشیم:

مطالعه موردی: ABCCompany

شرکت ABC یک سازمان تولیدی بین المللی است که در چندین کشور فعالیت می‌کند. این شرکت برای ساده سازی عملیات فناوری اطلاعات خود و هماهنگ کردن آنها با اهداف تجاری، این شرکت یک چارچوب جامع حاکمیت فناوری اطلاعات را اجرا کرد. در اینجا این است که چگونه از این رویکرد بهره مند شد:

تصمیم گیری پیشرفته: چارچوب حاکمیت فناوری اطلاعات شرکت XYZ را با یک ساختار تصمیم گیری روشن فراهم می‌کند تا اطمینان حاصل شود که سرمایه گذاری‌های فناوری با اهداف کاروکسب هماهنگ است. این به سازمان کمک کرد تا ابتکارات فناوری اطلاعات را بر اساس تأثیر بالقوه انها بر رشد درامد، بهره وری عملیاتی و رضایت مشتری اولویت بندی کند.

بهبود مدیریت ریسک: از طریق چارچوب حاکمیت فناوری اطلاعات، شرکت XYZ تمرینات مدیریت ریسک قوی را اجرا کرد. ارزیابی ریسک منظم برای شناسایی آسیب پذیری های بالقوه و کاهش فعالانه انها انجام شد. این رویکرد پیشگیرانه برای مدیریت ریسک، احتمال شکست و اختلالات پرهزینه فناوری اطلاعات را به حداقل می‌رساند.

تخصیص منابع کارامد: چارچوب حاکمیت فناوری اطلاعات تخصیص بهینه منابع را با هماهنگی پروژه‌ها و بودجه‌های فناوری اطلاعات با اهداف تجاری استراتژیک تسهیل می‌کند. این امر منجر به استفاده بهتر از منابع، کاهش اتلاف و بهبود مقرون به صرفه بودن شد.

انطباق و امنیت: با ترکیب الزامات انطباق قانونی در چارچوب حاکمیت فناوری اطلاعات، شرکت XYZ پایبندی به استانداردهای صنعت و تعهدات قانونی را تضمین کرد. این به سازمان کمک کرد تا از مجازات‌ها و آسیب‌های شهرت مرتبط با عدم رعایت جلوگیری کند. علاوه بر این، این چارچوب شامل اقدامات قوی امنیت سایبری برای محافظت از داده‌های حساس و حفاظت از دارایی‌های سازمان است.

از طریق اجرای موفقیت آمیز حاکمیت فناوری اطلاعات، شرکت ABC بهبود بهره وری عملیاتی، کاهش خطرات و افزایش نتایج کاروکسب را تجربه کرد. این به عنوان یک عهد به قدرت تراز IT با اهداف کاروکسب از طریق تمرینات حاکمیت مؤثر خدمت می‌کند.

مدانت
مدانت
شرکت‌ مدانت از برندهای محبوب فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌ی آموزش، پیاده‌سازی و عرضه ابزار ITIL، تجارت آنلاین، تحول دیجیتال و ارایه‌‌کننده‌ی محصولات مدیریتی تحت‌وب در ایران است. این مقاله‌ی آموزشی منحصراً مربوط به مدانت بوده و برای نخستین بار توسط این شرکت برای شما تولید و منتشر شده.
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

حل معادله *

1 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
trackback

[…] COBIT (اهداف کنترل برای اطلاعات و فناوری مرتبط)® […]

error: نیازی به کپی نیست همه چیز در دیدرس شماست
1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x